Kuriame Lietuvos ateitį

UAB Panevėžio laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų, skirtų užsienio investuotojų pritraukimui, įgyvendinimo projektas

Įmonė UAB ,,Panevėžio laisvoji ekonominė zona“, siekdama kuo labiau išnaudoti zonos potencialą ir pritraukti investuotojus, inicijavo „UAB Panevėžio laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų, skirtų užsienio investuotojų pritraukimui, įgyvendinimo“ projektą. Projekto tikslas - gerinti Panevėžio regiono investicinių sąlygų įvaizdį, įgyvendinant Panevėžio laisvosios ekonominės zonos rinkodaros priemones. Projekto metu planuojama sukurti ir įgyvendinti įvairių rinkodaros veiklų kompleksą, padėsiančių didinti Panevėžio laisvosios ekonominės zonos patrauklumą tarptautiniams investuotojams.

Projekto vertė 117.593,33 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę „SmartParkas LT“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-830.